Fortrydelsesret og refusion

Fortrydelsesret

Skulle du imod forventning fortryde dit medlemskab, kan du frameldes dit hold igen.


Der gives mulighed for to prøvegange og ved framelding senest på sidste hverdag før tredje træning tilbagebetales kontingentet minus et administrationsgebyr på kr. 50,-.


Ved senere framelding er der ingen tilbagebetaling.


Ønskes kontingent tilbagebetalt, kan nedenstående kontaktformular til foreningens kasserer anvendes. Husk at oplyse 1) navn på spiller, 2) navn på hold og 3) reg.nr. og kontonr. som kontingent fratrukket gebyr skal tilbagebetales til.


Refusion

I tilfælde af en længerevarende nedlukning (mere end 8 sammenhængende uger), vil Lystrup Floorball overveje kulancemæssigt at refundere den del af kontingentet, der svarer til den nedlukkede periode. I sådanne tilfælde vil Lystrup Floorball dog tage forbehold for, at refusionen reduceres, så afholdte faste udgifter samt omkostninger til tilbagebetaling er fradraget. Ligeledes vil det blive taget i betragtning, om de frivilliges tid anvendt til tilbagebetaling står mål med det eventuelt tilbagebetalte beløb.

Eventuel refusion udbetales efter planlagt endt sæson.

Kontaktformular